25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप

इस Article में आपको – 25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप, 25 शक्तिशाली सरस्वती मन्त्र लिरिक्स दिया जा रहा है और आशा करता हूँ कि यह – 25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप, 25 शक्तिशाली सरस्वती मन्त्र लिरिक्स आपके लिए helpful साबित होगा |

25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप

25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप

1. नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः | Saraswati Mantra Lyrics

नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः
वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च

एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि
ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः

नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः
वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च

एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि
ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः

नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः
वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च

एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि
ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः

नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः
वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च

एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि
ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः

नमः भद्रकाल्यै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः
वेद-वेदांग-वेदान्त-विद्यास्थानेभ्य एव च

एश श चंदना पुष्पा बिलवा पत्रांजलि
ॐ ओयिंग श्री सरस्वत्यै नमः

सरसवती वंदना/गीत लिरिक्स-

2. सरस्वति नमस्तुभ्यं लिरिक्स | Saraswati Mantra Lyrics

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि ।
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ॥

Saraswati Mantra Lyrics 3 से 9 तक

3. सरस्वती एकाक्षर व द्वाक्षर मन्त्र
ऐं॥  ऐं लृं॥

4. सरस्वती त्रयाक्षर मन्त्र
ऐं रुं स्वों॥

5. सरस्वती दसाक्षर मन्त्र
वद वद वाग्वादिनी स्वाहा॥

6. सरस्वती मन्त्र
ॐ ऐं नमः॥

7. सरस्वती मन्त्र
ॐ ऐं क्लीं सौः॥

8. महासरस्वती मन्त्र
ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः॥

9. सरस्वती मन्त्र
ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः॥

10. ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी लिरिक्स, Saraswati Mantra Lyrics 10 से 12

ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी
वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा॥

11. Shri Saraswati Puranokta Mantra
या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

12. Saraswati Gayatri Mantra
ॐ ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि।
तन्नो देवी प्रचोदयात्॥

13.या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता लिरिक्स | Saraswati Mantra Lyrics

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवै: सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती नि:शेषजाड्यापहा ||

आशासु राशीभवदंगवल्ली
भासैव दासीकृतदुग्धसिन्धुम्
मन्दस्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं
वन्देSरविन्दासनसुन्दरि त्वाम् ||

14.शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं लिरिक्स | Saraswati Mantra Lyrics

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌।
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥

15.शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे लिरिक्स | Saraswati Mantra Lyrics 15 से 25

शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे
सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् ||

16. सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम्
देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना: ||

17. पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्न: सरस्वती
प्राज्ञेतरपरिच्छेदं वचसैव करोति या ||

18. वीणाधरे विपुलमंगलदानशीले
भक्तार्तिनाशिनि विरण्चिहरीशवन्द्ये।
कीर्तिप्रदेSखिलमनोरथदे महार्हे
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ||

19. श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थिते हे
श्वेताम्बरावृतमनोहरमंजुगात्रे
उद्यन्मनोज्ञसितपंकजमंजुलास्ये
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् ||

20. मातस्त्वदीयपदपंकजभक्तियुक्ता
ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय।
ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण्
भूवह्निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन ||

25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप

21. मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये
मात: सदैव कुरु वासमुदारभावे
स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रलाभि:
शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारम् ||

22. ब्रह्मा जगत् सृजति पालयतीन्दिरेश:
शम्भुर्विनाशयति देवि तव प्रभावै:।
न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे
न स्यु: कथंचिदपि ते निजकार्यदक्षा: ||

23. सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नम:
वेदवेदान्तवेदांगविद्यास्थानेभ्य एव च ||

24. सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने
विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोSस्तु ते ||

25. यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्
तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ||

Saraswati Mantra Lyrics

उम्मीद है की यह  25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप, 25 शक्तिशाली सरस्वती मन्त्र लिरिक्स जरुर पसंद आया होगा अगर आपको यह  25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप, 25 शक्तिशाली सरस्वती मन्त्र लिरिक्स पसंद आया हो तो –

“कमेन्ट जरूर करें |”

रागों की बंदिशों के हिंदी नोटेशन, फ़िल्मी गानों के हिंदी नोटेशन, सुपरहिट भजनों के हिंदी नोटेशन, लोकगीतों के हिंदी नोटेशन, हिन्दुस्तानी संगीत से सम्बन्धी व्याख्याओं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिव्यु, और टेक्नोलॉजी से जुडी जानकारी पाने के लिए   “www.sursaritatechknow.com” को  जरूर F O L L O W करें |

और S U B S C R I B E करें मेरे y o u t u b e चैनल “sur sarita techknow-Youtube” “S U R  S A R I T A  T E C H K N O W” – You tube को |

P L E A S E   C O M M E N T और शेयर जरूर करें ||

धन्यवाद्
पवन शास्त्री ( सुर सरिता टेक्नो )

Thank you

Share:

1 thought on “25 Powerful Saraswati Mantra Lyrics, सरस्वती के इन मंत्रों का करें जाप”

 1. मां सरस्वती के श्री चरणों में बाबा श्याम के अदने से सेवक का कोटि कोटि प्रणाम।।।
  जय जय श्री श्याम।।।
  राधे राधे,,, मुझे मेरे श्याम से मिला दे
  मेरा सर्वेश्वर मेरा श्याम।।।
  मां हम सब अबोध बच्चों को सद्बुद्धि दो।।।
  Radhe radhe।।।।।।।

Leave a Comment