Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती | धूप आरती लिरिक्स

इसमें आपको धूप आरती लिरिक्स, Dhoop Aarti Lyricsसाईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स का हिंदी और English Lyrics में साईं बाबा की धुप आरति दी जा रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि Dhoop Aarti Lyricsसाईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स,  आपके लिए जरूर helpful साबित होगा |

Dhoop Aarti Lyrics | साईबाबा धूप आरती | Sai Baba Dhoop Aarti lyrics

(हिंदी और English Lyrics)

Dhoop Aarti Lyrics

यहाँ Dhoop Aarti Lyricsसाईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स दिया गया है –

आरती साईबाबा | सौख्यदातार जीवा |
चरणरजातली | द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा ||
जाळुनियां अनंग | स्वस्वरूपी राहेदंग |
मुमुक्षूजनां दावी | निज डोळा श्रीरंग ||

जयामनी जैसा भाव | तया तैसा अनुभव |
दाविसी दयाघना | ऐसी तुझीही माव ||
तुमचे नाम ध्याता | हरे संस्कृती व्यथा |
अगाध तव करणी | मार्ग दाविसी अनाथा ||

कलियुगी अवतार | सगुण परब्रह्मः साचार |
अवतीर्ण झालासे | स्वामी दत्त दिगंबर ||
आठा दिवसा गुरुवारी । भक्त करिती वारी |
प्रभुपद पहावया | भवभय निवारी ||

माझा निजद्रव्यठेवा | तव चरणरज सेवा ||
मागणे हेचि आता | तुम्हा देवाधिदेवा ||
इच्छित दिन चातक | निर्मल तोय निजसुख |
पाजावे माधवा या | सांभाळ आपुली भाक ||

आरती साईबाबा | सौख्यदातार जीवा |
चरणरजातली | द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा ||
आरती साईबाबा ||

( Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स )

इसे भी जाने-

शिर्डी माझे पंढरपुर – Abhang | Shirdi Majhe Pandharpur Lyrics in hindi/Marathi

शिर्डी माझे पंढरपुर |
साईबाबा रमावर ||
शुद्ध भक्ती चंद्रभागा |
भाव पुंडलिक जागा ||
या हो या हो अवघे जन |
करा बाबांसी वंदन ||
गणु म्हणे बाबा साई |
धाव पाव माझे आई ||

घालीन लोटांगण – Naman | Ghalin Lotangan Lyrics in hindi/Marathi

घालीन लोटांगण, वंदीनचरण |
डोळ्यांनीपाहीनरुपतुझें |
प्रेमेंआलिंगन, आनंदेपूजिन |
भावेंओवाळीन म्हणेनामा ||

त्वमेवमाताचपितात्वमेव |
त्वमेवबंधुक्ष्च सखात्वमेव |
त्वमेवविध्याद्रविणं त्वमेव |
त्वमेवसर्वंममदेवदेव ||

कायेनवाचामनसेंद्रीयेव्रा, बुद्धयात्मनावाप्रकृतिस्वभावात |
करोमियध्य्तसकलंपरस्मे, नारायणायेति समर्पयामि ||
अच्युतंकेशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम |
श्रीधरं माधवंगोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचंद्रभजे ||
(Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स)

नमस्कारान | Sainath Namasmarana Lyrics

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे |
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ||

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे |
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ||

हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे |
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ||

साईं बाबा नमस्काराष्ट्कम | Sai Baba Namaskarashtak Lyrics

अनंता तुला ते कसे रे स्तवावे | अनंता तुला ते कसे रे नमावे ||
अनंत मुखांचा शिणे शेष गाथा | नमस्कार साष्टांग श्रीसाईनाथा || 1 ||
स्मरावे मनी त्वत्पदा नित्य भावे | उरावे तरी भक्तिसाठी स्वभावे ||
तरावे जगा तारुनी मायताता | नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 2 ||

वसे जो सदा दावया संत लीला | दिसे अज्ञ लोकापरी जो जनाला ||
परी अंतरि ज्ञान कैवल्यदाता | नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 3 ||
बरा लाधला जन्म हां मानवाचा | नरा सार्थका साधनीभुत साचा ||
धरु साईप्रेमा गळाया अहंता | नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 4 ||

धरावे करी सान अल्पज्ञ बाला | करावे आम्हा धन्य चुंबोनि घाला ||
मुखी घाल प्रेमे खरा ग्रास आता | नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 5 ||
सुरादिक ज्यांच्या पदा वंदिताति | सुरादिक ज्यांचे समानत्व देती ||
प्रयगादि तीर्थेपदि नम्र होता | नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 6 ||

तुझ्या ज्या पदा पाहता गोपबाली । सदा रंगली चित्स्वरुपि मिळाली ||
करी रासक्रीड़ा सवे कृष्णनाथा । नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 7 ||
तुला मागतो मागणे एक द्यावे । करा जोडितो दिन अत्यंत भावे ||
भवि मोहनीराज हा तारी आता । नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा || 8 ||
(Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स)


प्रार्थना – Sai Baba Prarthna Lyrics – Aisa Yei Ba Lyrics

ऐसा येई बा | साई दिगंबरा | अक्षयरूप अवतारा | सर्वही व्यापक तू |
श्रुतिसारा | अनुसया त्रिकुमारा | बाबा येई बा || ध्रु ||

काशी स्नान जप, प्रतिदिवशी | कोल्हापुर भिक्षेसि | निर्मल नदी तुंगा,
जल प्राशी | निद्रा माहुर देशी || ऐसा येईबा || 1 ||

झोळी लोंबतसे वाम करी | त्रिशुल डमरू धारी | भक्ता वरद सदा सुखकारी |
देशील मुक्ति चारि || ऐसा येईबा || 2 ||

पायी पादुका | जपमाला कमंडलू मृगछाला | धारण करिशि बा |
नागजटा मुगट शोभतो माथा || ऐसा येईबा || 3 ||

तत्पर तुझ्या या जे ध्यानी | अक्षय त्यांचे सदानि | लक्ष्मी वास करी दिनरजनी |
रक्षिसि संकट वारुनि || ऐसा येईबा || 4 ||

या परीध्यान तुझे गुरुराया | दृश्य करी नयना या | पूर्णा नंद सूखे ही काया |
लाविसि हरीगुण गाया || ऐसा येईबा || 5 ||

श्री साईनाथ महिम्न स्त्रोत्रम | Shri Sainath Mahima stotram Lyrics

सदा सत्स्वरूपं चिदानंदकंदं, जगत्समभवस्थानसंहारहेतुम |
स्वभक्तेछयामानुशं दर्शयन्तः, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 1 ||

भवध्वांतविध्वंसमर्तांडमिड्य, मनोवागतीतं मुनीर्ध्यानग्म्यम् |
जगदव्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वा, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 2 ||

भवांभोधीमग्नादिर्तानां जनानां, स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणाम् |
समुद्धारणार्थ कल्लो संभवंतं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 3 ||

सदा निंबवृक्ष्यस मूलाधिवसात्सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तम् |
तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयंतं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 4 ||

सदा कल्पवृक्ष्यस तस्यधिमुले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवाम् |
नृणा कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदं तं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 5 ||

अनेकाश्रुतातर्क्यलीला विलासै: समाविश्र्कृतेशानभास्वत्प्रभावं |
अहंभावहीनं प्रसन्नात्मभावं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 6 ||

सतां:विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनै: संस्तुतं सन्नमद्भि: |
जनामोददं भक्तभद्रप्रदं तं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 7 ||

अजन्माद्यमेकं परं ब्रम्ह साक्षात्स्व संभवं-राममेवावतीर्णम् |
भवद्दर्शनात्स्यपुनीत: प्रभो हं, नमामीश्र्वरं सदगुरुसाईनाथं || 8 ||

श्री साईंशकृपानिधेखिलनृणां सर्वार्थसिद्धिप्रद |
युष्मत्पादरज:प्रभावमतुलं धातापि वक्ताक्षम: |
सद्भ्क्त्या शरणं कृतांजलिपुट: संप्रापितोस्मि प्रभो,
श्रीमत्साईपरेशपादकमलान्यानछरणयं मम || 9 ||

साईरूपधरराघवोत्तमं, भक्तकामविबुधद्रुमं प्रभुम |
माययोपहतचित्तशुद्धये, चिंतयाम्यहमहर्निशं मुदा || 10 ||

शरत्सुधांशुप्रतिमंप्रकाश, कृपातपात्रं तव साईनाथ |
त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छयया तापमपाकरोतु || 11 ||

उपसनादैवतसाईनाथ, स्तवैमर्यो पासनिना स्तुतस्वम |
रमेन्मनो मे तव पाद्युग्मे , भ्रुङ्गो, यथाब्जे मकरंदलुब्ध : || 12 ||

अनेकजन्मार्जितपापसंक्षयो, भवेद्भावत्पादसरोजदर्शनात |
क्षमस्व सर्वानपराधपुंजकान्प्रसीद साईश गुरो दयानिधे || 13 ||

श्री साईनाथचरणांमृतपूतचित्तास्तत्पादसेवानरता: सततं च भक्त्या |
संसारजन्यदुरितौधविनिर्गतास्ते कवैल्याधाम परमं समवाप्नुवन्ति || 14 ||

स्तोत्रमेतत्पठेद्भक्त्या यो नरस्तन्मना: सदा |
सदगुरो: साइनाथस्य कृपापात्रं भवेद ध्रुवम || 15 ||
(Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स)

श्रीगुरुप्रसाद | याचना | दशक | Shri Guru Yachna Dashak Lyrics

रुसो मम प्रियांबिका, मजवरी पिताही रूसो |
रुसो मम प्रियांगना, प्रियसुतात्मजाही रूसो ||
रूसो भगिनी बंधुही, श्र्वशूर सासुबाई रूसो |
न दत्तगुरू साई मा, मजवरी कधीही रूसो || 1 ||

पुसो न सुनबाई त्या, मज न भ्रातृजाया पुसो |
पुसो न प्रिय सोयरे, प्रिय सगे न ज्ञाती पुसो ||
पुसो सुहृद ना सखा, स्वजन नाप्तबंधू पुसो |
परी न गुरू साई मा मजवरी, कधीही रूसो || 2 ||

पुसो न अबला मुलें, तरूण वृदही ना पुसो |
पुसो न गुरू धाकुटे, मज न थोर साने पुसो ||
पुसो नच भलेबुरे, सुजन साधुही ना पुसो |
परी न गुरू साई मा, मजवरी कधीहीं रूसो || 3 ||

रूसो चतूर तत्ववित, विबुध प्राज्ञ ज्ञानी रुसो |
रूसोहि विदुषी स्त्रिया, कुशल पंडिताही रूसो ||
रूसो महिपती यती, भजक तापसीही रूसो |
न दतगुरू साई मा, मजवरी कधीहीं रूसो || 4 ||

रूसो कवी ऋषी मुनी, अनघ सिद्ध योगी रूसो |
रूसो हि गृहदेवता, नि कुलग्रामदेवी रूसो ||
रूसो खल पिशाच्चही, मलिन डाकिनीही रूसो |
न दत्तगुरू साई मा, मजवरी कधीहीं रूसो || 5 ||

रूसो मृग खग कृमी, अखिल जीवजंतु रूसो |
रूसो विटप प्रस्तरा, अचल आपगाब्धी रूसो ||
रूसो ख पवनाग्नि वार, अवनि पंचतत्वे रूसो |
न दत्तगुरू साई मा, मजवरी कधीही रूसो || 6 ||

रूसो विमल किन्नरा, अमल यशिणीही रूसो |
रूसो शशि खगादिही, गगनिं तारकाही रूसो ||
रूसो अमरराजही, अदय धर्मराजा रूसो |
न दत्तगुरू साइ मा, मजवरी कधीही रूसो || 7 ||

रूसो मन सरस्वती, चपलचित्त तेंही रूसो |
रूसो वपु दिशाखिला, कठिण काल तोही रूसो ||
रूसो सकल विश्वही, मयि तु ब्रह्मगोलं रूसो |
न दतगुरू साइ मा, मजवरी कधींही रूसो || 8 ||

विमूढ म्हणूनी हसो, मज न मत्सराही डसो |
पदाभिरूचि उल्हासो, जननकर्दमी ना फसो ||
न दुर्ग धृतिचा धसो, अशिवभाव मागें खसो |
प्रपंचि मन हें रूसो,दृढ विरक्ति चित्ती ठसो || 9 ||

कुणाचिही घृणा नसो, न च स्पृहा कशाची असो |
सदैव हदयीं वसो, मनसि ध्यानिं साई वसो ||
पदी प्रणय वोरसो, निखिल दृश्य बाबा दिसो |
न दत्तगुरू साइ मा, उपरि याचनेला रूसो || 10 ||
(Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स)

पुष्पांजलि लिरिक्स | Saibaba Pushpanjali Lyrics

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न |
ते ह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा: ||
ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |
स मे कामान्कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु ||

कुबेराय वैश्रवणाय | महाराजा नमः | ॐ स्वस्ति |
साम्राज्य्मं भौज्य्मं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्य ||
राज्य माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी |
स्यात्सार्वभौमः सार्वायूष आंतादापरार्धात् ||

पृथिव्यैसमुद्रपर्यताया एकराळीती |
तदप्येष श्लोकोsभिगीतो मरूतः परिवेष्टारो ||

मरूत्तस्यावसनगृहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इति ||

श्री नारायण वासुदेवाय सचिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय.

( Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स )

 

प्रार्थना | Prarthna | Sai Nath Karcharan Kritam Lyrics

करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा |
श्रवणनयनजं वा मानसं वाsपराधम् ||
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व |
जय जय करुणाब्धे श्रीप्रभो साईनाथ ||

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय.

Dhoop Aarti Lyrics |  Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics | Sai Baba Aarti lyrics

In this article, you are also being given the Hindi and English lyrics of Dhoop Aarti Lyrics In EnglishSai Baba Dhoop Aarti Lyrics In English, Dhoop Aarti Lyrics In EnglishSai Baba Dhoop Aarti Lyrics In English and I hope that Dhoop Aarti Lyrics In EnglishSai Baba Dhoop Aarti Lyrics In English.

Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics

Here I Gave You Dhoop Aarti Lyrics In EnglishSai Baba Dhoop Aarti Lyrics In English:-

Arati Sai Baba. Saukhyadatara Jiva. Caranarajatali
Dyava dasa visava, bhakta visava

Jaluniya ananga. Sasvarupi rahe danga Mumuksa janan davi.
Nija dola Sriranga. Dola Sriranga

Jaya mani jaisa bhava. Tayataisa anubhava Davisi dayaghana,
Aisi tuzi he mava, tuzi he mava.

Tumace nama dhyata. Hare Sansruthivyatha
Agadha Tava karani. Marga davisi anatha, davisi anatha.

Kaliyuga Avatara, Saguna Brahma sachara
Avatirna zalase Svami Datta Digambara, Datta Digambara.

Athan Divasa Gurvari.Bhakta kariti vari.
Prabhupada Pahavaya Bhava Bhayanivari, bhayanivari.

Maza nijadravya theva, Thava carana-raja-seva
Magane heci aata, Tumhan devadideva, devadideva.

Ichita Dina chatak Nirmala toya nijasukha
Pajaven Madhava Ya Sambhala apuli bhaka, apuli bhaka.
Aarti Sai baba…

(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

Shirdi Majhe Pandharpur Lyrics

Siradi Maze Pandharapura. Sai Baba Ramavare.
Baba Ramavara. Sai Ramavara.
Sudha bhakti chandrabhaga, Bhava Pundalika jaga.
Pundalika jaga, Bhava Pundalika jaga.
Yaho yaho avaghe jana, Kara Babansi vandana
Babansi vandana, Saisi vandana.
Ganu mhane Baba Sai. Dhava pava mazi ai.
Pava maze ai. Dhava pava mazi ai.
(Dhoop Aarti Lyrics In English, Dhoop Aarti Sai Baba Lyrics)

Ghalin Lotangan Lyrics

Ghalina lotangana vandina carana, Dolyanni pahina rupa tuze
Preme aligina, anande pujina, Bhave ovalina mhane Nama.
Tvameva mata ca pita tvameva, Tvameva bandhusca sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam tvameva, Tvameva sarvam mama, Deva Deva.

Kayane Vaca manasendriyairva. Budhyatmanava prakriti svabhavat
Karomi yadyatsakalam parasmai. Narayanayeti samarpayami.
Acchutam keshavam ramanarayanam
Krishnadamodaram vasudevam harim

Sridharam Madhavam Gopikavallabham,
Janakinayakam Ramacandran bhaje.

Sainath Namasmarana Lyrics In English

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare

(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

Sai Baba Namaskarashtak Lyrics In English

Anantha tula te kase re stavave Anantha tula te kase re namve
Anantha mukhanca sine sesa gatan Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Smarave mani tvatpada nitya bhave Urave tari bhaktisati svabhave
Tarave jaga taruni mayatata Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Vase jo sada davaya santa lilaDise ajnya lokanpari jo jananla
Pari antari jnana kaivalyadata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Bari ladhala janma ha manavaca Nara sarthaka sadhanibhuta saca
Dharu Sai preme galaya ahanta Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Dharave kari sana alpajna bala Karave amhan dhanya cumboni gala
Mukhi ghala preme khara grasa ata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Suradhika jyanchya pada vandhitati Sukadika jyate samanatva deti
Prayagadi tirthe padi namrahota. Namaskara sastanga Sri Sainatha.

Tuzya jya pada pahata gopabali Sada rangali citsavarupi milali
Kari rasakrida save Krsnanatha. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
Tula magato magane eka dyave Kara joditho dina atyanta bhave
Bhavi Mohaniraja ha tari aata. Namaskara sastanga Sri Sainatha.
(Dhoop Aarti Lyrics In English, Dhoop Aarti Sai Baba Lyrics)

Sai Baba Prarthna Lyrics – Aisa Yei Ba Lyrics

Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba

Kasi Snana Japa, prathidivasi. Kohlapura bhiksesi
Nirmala nadi tunga, jala prasi, Nidra mahura desi. Aisa yei ba

Zoli lombatase vama kari. Trisula damaru-dhari
Bhaktan varada sada sukhakari Deshila Mukti cari Aisa yei ba

Payi paduka japamala kamandalu mrgachala Dharana karisi Ba
Nagajata muguta sobhato matha. Aisa yei ba

Tatpara tuzya ya he dhyani. Aksaya tyanche sadani
Lakshmi vasakari dinarajani. Raksisi sankata varuni Aisa yei ba

Ya pari dhyana tuze Gururaya drsya kari nayanan ya
Purnanandha sukhe hi kaya. Lavisi hariguna gaya.

Aisa yei Ba. Sai Digambara. Akshayarupa Avatara Sarvahi vyapaka tu.
Sruti Sara, Anusaya-trikumara Aisa yei ba
(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

Shri Sainath Mahima stotram Lyrics

Sada satsavarupam cidananda kandam
jagatsambhavasthana samhara he tum
Svabhaktecchaya manusam darsyamtam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavadhvantavidvamsa martandamidayam
manovaggatitam munirdhyanagamyam
Jagat-vyapakam nirmalam nirgunam tvam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Bhavbambhodhi magnarditanam jananam,
svapada-sritanam svabhaktipriyanam
Samudharanartha kalau sambhavantam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Sada nimbavrksasya muladhivasat
sudhastravinam titka mapya priyam tam
Tarun kalpavrksadhikam sadhayantam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Satam visrama rama mevabhiramam,
Sada kalpavrksasya tasyadhimule
bhavedbhavabuddhaya saparyadhisevaam
Nrnam kurvathaam bhuktimukti ptadam tam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Anekasruta tarkya lilavilasaih,
samaviskrtesana bhasvatprabhavam
Ahambhavahinam prasannatmabhavam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

sada sajjanaih Sanstutam sannamaddhih,
Janamodadam bhaktabhadra-pradham tam,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Ajanmadhyamekham param brahma
saksat svayam sambhavam ramameva vathirnam
Bhavadarsanatsam Punitah praboham,
namamisvaram sadgurum sainatham.

Sri Saisa Krpanidhe khiladrnam sarvarthasiddhiprada
Yusmatpadarajah prabhavamatulam dhatapivakta kshamah

Sadbhaktya saranam krtanjaliputah samprapito-smi Prabho,
Srimat Sau paresapada-kamalannanyaccharanyam mama.

Sairupadhara Raghavottamam bhakta
kama vibhudha dhrumam Prabhum.
Mayayopahatacitta suddhaye,
cintaya myahamaharnisam-muda.

Saratsudhamsu pratima-prakasham,
kripatapatram tava sainatha
Tvadhiyapadabja samsritanam
svacchayay tapamapakarotu.

Upasanadaivata Sainatha,
stavair mayopasanina stutastvam
Ramenmano me tava padayugme,
bhrngo, yathabje makarandalubdhah.

Anekajanmarjita papasankshyo,
bhavedhbhavatpada saroja darsanat
Ksamsva sarvana paradha
punjakan prasida Saisa Guro dayanidhe.

Sri Sainatha caranamrta puta cittastatpada
sevanaratah satatam ca bhaktya
Sansara janya duritau dhavinir
gathaste kaivalyadhama paramam samavapnuvanti.

Stotrametatpathedbhaktya yo narastanmanah sada
Sadguru Sainathasya krpa patram bhaved dhruvam.

Sainatha krpa sarvadrusatpadya kusumavalih
Sreyase ca manah sudhyai premasutrena gumfita.

Govindasuriputrena Kasinathabhidhayina
Upasanityupakhyena Sri Sai Gurave’ rpita.
(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती | धूप आरती लिरिक्स

 

Shri Guru Yachna Dashak Lyrics

Ruso mama priyambija mahavari pitahi ruso,
Ruso mama priyangana, priyasutatmajahi ruso.
Ruso bhagini bandhuhi, svasura sasubai ruso
Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Puso na sunabai tya maja na bhratrjaya puso
Puso na priya soyare, priya sage na jnati puso.
Puso suhrda na sakha, svajana naptabandhu puso,
Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Puso na anala mule, taruna vrddhahi na puso,
Puso na Guru dhakute, maje na thora sane puso.
Puso naca bhalebure, sujana sadhuhi na puso,
Pari na Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso catura tattvavit vibudha prajna jnani ruso,
Rusohi vidusi striya kusala panditahi ruso,
Ruso mahipati vati bhaiaka tapasihi ruso,
Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso javi rsi muni anagha siddha yogi ruso,
Ruso hi grhadevata, ni kulagramadevi ruso.
Ruso khala pisaccahi malina dakinihi ruso,
Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso mrga khaga krmi, akila jivajantu ruso,
Ruso vitapa prasatara acala apagabdhi ruso.
Ruso kha pavanagni vara avani pancatattve ruso,
Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso vimala kinnara amala yakinihi ruso,
Ruso sasi khagadihi, gagani tarakahi ruso.
Ruso amararajahi adaya Dharmaraja ruso,
Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Ruso mana sarasvati, capalacitta tehi ruso,
Ruso vapu disakhila kathina kala rohi ruso.
Ruso sakala visahi mayi tu brahmagola ruso,
Na Datta Guru Sai ma, majavari kadihi ruso.

Vimudha mhanuni haso, maja na matsarahi daso,
Padabhiruci ulhaso, jananakardami na faso.
Na durga dhrtica dhaso, asivabhava mage khaso,
Prapanci mana he ruso, drdha virakti citti thaso.

Kunachi ghrna naso na ca sprha kasaci aso,
Sadaiva hrdayi vaso, manasi dhyani Sai vaso.
Padi pranaya vorso, nikhila drsya Baba diso,
Na Datta Guru Sai ma, upari yacanela ruso.
(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

Saibaba Pushpanjali Lyrics

Hari Aum Yajnena yajnamayajanta Devastani dharmani prathamanyasan
Te ha nakam mahimanah sacanta yatra Purve sadhya santi devah.

Aum Rajadhirajaya prasahyasahine namo vayam vaisravanaya kurmahe.
Sa me kamanka makamaya mahyam Kamesvaro vaisravano dadhatu

Kuberaya Vaisravanaya Maharajaya Namaha
Aum Svasti. Sam Rajam Bhaujyam. Svarajyam Vairajyam Para,eshtayam Rajyam

Maharajyamadhipatya mayam Samantaparyayi Syatsarvabhaumah
Sarvayusya Antadaparardhat prithivyai samudraparyanthaya ekaraliti.

Tadapyesa slok’bhi gito marutah parivestaro
Maruttasyavasangrhe, Aviksitasaya kamaprervisvedevah sahasada iti.

Sri Narayana Vasudeva
Sachidananda Sadguru Sainatha
Maharaja Ki Jaya.

(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

Sai Nath Prarthana Lyrics | Sai Nath Karcharan Kritam Lyrics

Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va
Sravananayanajam va manasam va’ paradham
Viditamaviditam va sarvametatksamasva.
Jaya Jaya karunabdhe Sri Prabho Sainatha

Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.
Aum Rajadhiraja Yogiraja
Parabrahma Sainatha Maharaja

Sri sacchidananda sadguru
Sainatha maharaja ki Jai.
(Dhoop Aarti Lyrics In English, Sai Baba Dhoop Aarti Lyrics)

“www.sursaritatechknow.com” for information related to Hindi notation of raga bandish, Hindi notation of film songs, Hindi notation of superhit hymns, Hindi notation of folk songs, interpretations related to Hindustani music, reviews of musical instruments, and technology. Must follow To My Website “S U R S A R I T A T E C H K N O W”

Thank you

आशा करता हूँ की यह Sai Baba Aarti Lyrics, Dhoop Aarti Lyrics – साईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स जरुर पसंद आया होगा अगर आपको यह Sai Baba Aarti Lyrics, Dhoop Aarti Lyricsसाईबाबा धूप आरती, धूप आरती लिरिक्स पसंद आया हो तो –

“कमेन्ट जरूर करें |”

रागों की बंदिशों के हिंदी नोटेशन, फ़िल्मी गानों के हिंदी नोटेशन, सुपरहिट भजनों के हिंदी नोटेशन, लोकगीतों के हिंदी नोटेशन, हिन्दुस्तानी संगीत से सम्बन्धी व्याख्याओं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रिव्यु, और टेक्नोलॉजी से जुडी जानकारी पाने के लिए   “www.sursaritatechknow.com” को  जरूर F O L L O W करें |

और S U B S C R I B E करें मेरे y o u t u b e चैनल “sur sarita techknow-Youtube” “S U R  S A R I T A  T E C H K N O W” – You tube को |

P L E A S E   C O M M E N T और शेयर जरूर करें ||

धन्यवाद्
पवन शास्त्री

Share: